سایت دوستدار کودک نحوه ایجاد این پیوندها

تصور مادردر مورد ناكافي بودن شيرمادر

تصور مادردر مورد ناكافي بودن شير مادر
دکتر راوری

 

Breast milk

ناكافي بودن شيرمادر

واقعی: وجود شرایطی در مادر که کاهش ویا تأخیر تولید شیر در مرحله دوم تولید شیر است

 • عدم تکامل بافت پستان(هیپوپلازی، مخروطی..)
 • صدمات وارده به پستان (در جراحی، سوختگی..)
 • تاثیرات هورمونی مانند:  (سندرم تخمدان پلی کیستیک، کم کاری و پرکاری تیروئید،  سندرم شیهان،باقی ماندن تکه هائی از جفت،
 • اختلالت متابولیکی(دیابت کنترول نشده، چاقی،..)
 • دخالت های زایمانی..

احساسی : مادر نگران ناکافی بودن شیرخودش هست و حتی باورش بر این است، وگاها قطع شيردهي ،مشکلاتی برای شیرخوار و خودش

 1-چرا برخی مادران نگران ناکافی بودن شیرخود برای شیرخوارشان هستند؟

 • يكي از شايع ترين علل قطع شيردهي اين است كه مادر فكر مي كند شير كافي ندارد(احساسی)
 • گاهأ مادر شيركافي توليد مي كند و مي تواند حتي هم زمان دو شيرخوار را سير نمايد، به دليل:
 • عدم اعتماد بنفس (بخصوص مادران جوان با حمايت کمتر از جانب فاميل و شوهر و دوستان)
 • نگراني ، استرس ، خستگي (باعث كاهش رفلكس اكسي توسين)
 • رفتارهاي شيرخوار(مثل گريه زياد يا مكرر شيرخوردن…)
 •  بيماري يا مصرف داروها

باز هم فكر مي كند شير كافي ندارد!؟

 • شیر مادر بهترین و کاملترين غذای انحصاری و حفاظت شیرخواراست.
 • بخصوص برای 6 ماه اول عمر و سپس ادامه آن همراه با غذای کمکی و سپس غذای خانواده تا 2 سال ویا بیشتر.
 • نوزادی که با شیرمادر تغذیه می شود به آب، آب قند، ترنجبین، شیر مصنوعی وهیچ ماده غذائی دیگری نیاز ندارد.
 • توانائی مادر در توليد شيرکافی و بطور انحصاری است که بدون استفاده از شیرکمکی مصنوعی برای هر دو جنس ،دوقلوها و حتی سه قلوهاکافی است.
 • حتی می توان گفت آغوز توليد شده پس از تولد بيشتر از نياز و حجم معده نوزاد است.

روز اول

 • به اندازه تیله بزرگ 7-5 سی سی
 •  تولید شیرمادر حد اقل 7سی سی در هر نوبت
 •  متوسط دریافت شیر در هر نوبت تغذیه 10-2 سی سی

روز سوم

 • به اندازه توپ پینگ پنگ 27 -22 سی سی
 • تولید شیرمادر حد اقل 38سی سی در هر نوبت
 • متوسط دریافت شیر در هر نوبت تغذیه 30-15 سی سی

روز دهم

 • به اندازه تخم مرغ بزرگ 81-60سی سی
 • تولید شیرمادر از روز پنجم حد اقل 70سی سی در هر نوبت
 • روز سی ام
 • 120-60 سی سی
 • تولید شیرمادر از 750-1050 سی سی روزانه

 درروزهای اول بطور مکرر پستانم را می مکد

 • تغذيه طولانی شیرخوار
 •  شیرخوارم بعد از شير خوردن بیقراراست (کاهش تولید شیر)
 • شيرخوارم پستانم پس میزند وضمن گریه و نارحتی بازهم شیرمیخواهد (افزایش تولید شیر)
 • شب ها بیدار است و بیشتر شیر میخواهد
 • به مدت کمتری پستانم را می مكد
 • پستانم را نمي گيرد
 • فقط از یک پستانم شیرمیخورد
 • پستان هايم كوچك است
 • اگر شيرخوارم شيرخشک بخورد چند ساعتي می خوابد
 • شیرم آبکی است
 • شک دارم بتوانم شیرکافی تولید کنم
 • شيرخوارم مرتب گريه میكند
 • زود به زود شير ميخواهد
 • مي دوشم شير نمي آيد
 • پستان هایم نرم شده است
 • پستانم رگ نمی كند
 •  كم شيري در شب هنگام

شیرخوار شيركافي نمي خورد

 • به طرز صحيح پستان را به دهان نگرفته نتیجتا مكيدن موثر و انتقال شیرخوبی ندارد و بیقرار است.

ارضاء مكيدن

 • معمولاٌ در چند دقيقه اول مكيدن ، اغلب نيازهاي تغذيه اي خود را برطرف مي كنند ولي دوست دارند با ادامه شیرخوردن بصورت مکیدن غیر تغذیه ای نياز به مکیدنشان كنند

احساس مادر

 • احساس درماندگي و آشفتگي و حتی ترديد در احساس مادري کردن و ناتوانايي درمراقبت از فرزندش
 • احساس گناه
 • درك احساسات مادر و كمك به او بسیار مهم است
 • اجازه به مادر در بیان نگراني ها، ترس و مشکلاتش چون:
 • با گريه شيرخوار نگران از كفايت شيرش است
 • با امتناع شيرخوار از گرفتن پستان آماده براي قطع شيرش است (دلیل شايع)
 • کنترل رشد وزنی شیرخوار بهترین راه اطمینان از دریافت کافی شیر است. درشيرخوار با وزن گيري خوب بر اساس منحني رشدش که شاداب و سرحال است، جاي نگراني نيست وکمبودكاذب يا ذهني شيرمادر مطرح است

2-آیا گریه زیاد شیرخوار دلیل بر ناکافی بودن شیر مادر است؟

مادررنبایدتصور کند كه كج خلقي و بيقراري يا كوليك شيرخوارش هميشه به علت گرسنگي است.

دلايل زيادي براي گريه وجود دارد كه بايد بررسي شوند:

 • جدايي از مادر،
 • پستان گرفتن نادرست ،
 • بغل كردن نادرست ،
 • دفعات  مكيدن ناموثر،
 • تشنگي ، گرسنگي
 • لباس زياد ،
 • كثيفي،
 • نور زياد ، تاريكي .
 • كهنه و لباس ناراحت
 • جمع شدن گاز در روده ،
 • گريه هاي شامگاهي در تعدادي از نوزادان از هفته سوم تولد
 • نياز بيشتر به آرامش، گرما و تماس بدني دارند
 • بهترين وسيله آرام كردن آنها در آغوش گرفتن و تغذيه مكرر با شيرمادر است.
 • برخي ديگر درساعات مشخصی معمولا هنگام عصر و اوايل شب بويژه در طول 3 ماه اول كج خلق و ناآرام هستند. مثل اینکه شیرخوار درد شکم داشته باشد پاهایش را جمع می کند و آرام کردن او مشکل است. این حالت قولنج نامیده می شود.
 • ◦شیرخوار را دمر روی ساعد خود قرار دهید و یا او را روی دامن خود نشانده و دست ها را دور شکمش حلقه کنید و یا پدر او را در مقابل سینه خود بغل نموده و با او زمزمه کند.
 • بیقراری شیرخوار بعلت مصرف برخی غذاها توسط مادر
 • عدم توصیه به مادر در پرهیز از غذای خاص، مگر آنکه واقعا او با خوردن آن غذا متوجه بیقراری شیرخوار شود.
 • بیقراری شیرخوار بعلت شروع عادت ماهیانه مادر
 • تمایل شیرخوار در فواصل کوتاهترشیرخوردن
 • امکان انتقال اضطراب مادر به شیرخوار
 • توصیه به داشتن آرامش موقع شیردادن
 • گریه و بیداری شیرخوار بعد از مدت کوتاهی شیرخوردن و خوابیدن
 • نشان دهنده نخوردن شیرکافی
 • توصیه شیردادن به دفعات و مدت بیشتر و خوردن شیر انتهایی با چربی بیشتر

 3-برخی مادران تمايل شيرخوار به مكيدن مكرر پستان را دليل بر ناکافی بودن شیرمادر می دانند آیا این عقیده صحیح است؟

 • شيرمادر به آساني و سريع هضم مي شود
 • تامين نياز مبرم شیرخوار به آرامش و تماس نزديك با مادر و مكيدن پستان
 • تمايل اكثر شيرخواران به شيرخوردن هر3-2ساعت يك بار

(در روزهای اول پس از تولد 12-10 بار یا بیشتر و تا 40 روزگی طولانی تر شیر می  خورند)

 • گاها شيرخوردن چندبار و زود به زود (تغذیه خوشه ای)
 • خواب طولانی (خواب 5-4 ساعته)
 • شيرخوردن جبرانی به دفعات بيشتر پس از اين خواب
 • مواردی که بطور طبیعی نياز به افزایش شیرمادر است
 • در اولین تغذیه با شیرمادر در همان ساعت اول پس از تولد
 • تحریک تولید شیر
 • رضایت بیشتر نوزاد

در روزها و هفته های اول پس از تولد

 • هفته اول 10 برابر افزایش شیرمادر بطوریکه از 30 میلی لیتر در روز اول تا 355 میلی لیتر روزانه در روز پنجم(900-200 گرم در روز)
 • هفته دوم و سوم به750 میلی لیتر در روزانه
 • هفته چهارم حتی به 1030 میلی لیتر روزانه
 • در روزهای طغیان اشتها “رشد سريع يا جهش رشد”، روزهائی که بیشتر شیر می خورد(7-3روزطول می کشد) در 3-2 و 6 هفتگی، 3 و 6 ماهگی
 • هر وقتی که شیرخوار کمتر شیر بخورد

 4-برخی مادران نرم و سبك بودن پستان و عدم نشت شیر از پستان را دلیلی بر کافی نبودن شیرخود می دانند آیا این عقیده صحیح است؟

 • حالت كاملا طبيعي درحدود6 هفته پس از زايمان يا حتي زودتر
 • کاهش ميزان هورمونها، تناسب بین عرضه شیرمادر و تقاضای شیرخوار
 • ذخيره بخش اعظم شير در فاصله بين وعده هاي شیردهی در مجاري شير، جريان شير وادامه تولید شیر همراه با مكيدن
 • عدم دليل ناكافي بودن شير در صورت نشت نكردن پستان ها
 • بعضی از مادران نشت شير و خروج خود به خود شير از پستان فقط در طول چند هفته اول زايمان دارند

 5-اگر هنگام دوشیدن شیر، شیر از پستان خارج نشود دلیل بر کافی نبودن شیر است؟

 • متفاوت بودن مقدار شيرجمع آوري از طريق دوشيدن و شيري كه شيرخوار با مكيدن دريافت مي كند
 • بسياري از مادراني كه شیر قابل توجهي هم دارند، ممكن است هنگام دوشيدن بيش از چند قطره شير مشاهده نكنند. دوشيدن مهارتي است كه بتدريج كسب مي شود.
 • عدم خروج شيرکافی در دوشیدن به علت رگ نكردن پستان
 • تحريك بازتاب جهش شير قبل از دوشيدن شير
 • آموزش عملي به مادرجهت شيوه تحريك جريان شير و دوشيدن شير، از قبیل:
 • استراحت ، نوشيدنی گرم، آب ميوه ، چاي كم رنگ يا سوپ، نشستن در وضعيت راحت درمحيط ساكت و آرام، فكر كردن به كودك و يا نگاه كردن به تصوير وي، کمپرس گرم و مرطوب به مدت 5 تا 10 دقيقه يا حمام كردن، و ماساژ پستان ها در کمک به جاري شدن شير كمك قبل از شیردوشی

 6-برخی مادران تصور می کنند شب ها شیر کافی ندارند آیا این گفته صحیح است؟

 • بسياري از مادران احساس مي كنند صبح ها مقدار زيادي شير دارند در حالي كه شب ها مقدار شيرشان كم است.
 • بيشتر نمودن دفعات شيردهي در عصر و بخوص شب به توليد شير بيشتر كمك مي كند.
 • ميزان هورمون هاي توليد كننده شير بين ساعات 2و 6 صبح در بالاترين حد است و در طول روز به تدريج كاهش مي يابد.

 7-اگر شیرخواری مایل به تغذیه با بطری باشد آیا دلیل بر ناکافی بودن شیر است؟

 • تمایل شیرخوار به تغذیه با بطری دلیل ناكافي بودن شيرمادر نیست
 • انتخاب بطری نه به دليل گرسنگي بلكه بعلت
 • علاقه زياد شیرخوار به مكيدن
 • سردرگمی در گرفتن نوک پستان
 • جریان شیر
 • اجازه به شیرخوار بمنظور صرف وقت بيشتر براي مكيدن پستان و تشویق به تغذیه به دفعات مکرر و طولانی تر روز و شب
 • استفاده از شيردوشيده شده مادر و يا دایه سالم مناسب ترين شير جايگزين در صورت نياز به شير كمكي
 • حذف بطری و بجای آن توصیه با فنجان کوچک ، لوله کمک شیردهی یا قاشق برای دریافت شیرکمکی
 • رفلكس جهش شیر تحت تأثير احساس ، عواطف و تفكرات مادر قرار دارد
 • احساس خوب مادر مثل احساس خشنودي مادر از كودكش و تغذيه وي ، تفكر عاشقانه درباره او ، احساس اعتماد به نفس مادر از اينكه شير او بهترين غذا براي شیرخوارش است ، لمس ، ديدن ، شنيدن صداي گريه شیرخوارش و . . . به فعاليت رفلكس اكسي توسين و جاري شدن شير كمك مي كنند .
 • و هر احساس بد نظير درد ، نگراني ، ترديد درباره كافي بودن شير و . . . فعاليت رفلكس را به تأخير مي اندازد .

اگرشیرخوارتان:

 • افزايش وزن او بر اساس منحني رشد مطلوب است
 • تعداد 6 كهنه خيس يا بيشتر در شبانه روز با ادرار زرد كم رنگ دارد (از روز 4تولد به بعد و در صورتي كه فقط با شيرمادر بطور انحصاري تغذيه مي شود)

 

 

نظر دهید

پاسخ دهید

16 + شانزده =

نی نی لپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0